• Jacht może zostać wynajęty tylko osobie pełnoletniej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
  • Zainteresowana osoba powinna skontaktować się poprzez formularz czarteru, telefon lub email wyrażając chęć wyczarterowania jachtu.
  • Umowa czarteru dostarczana jest w wersji elektronicznej i wymaga podpisu. Dane niezbędne do umowy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr. dowodu osobistego lub paszport, e-mail, telefony kontaktowe, rodzaj i numer patentu.
  • Rezerwacje uznaje się za potwierdzoną po dokonaniu wpłaty na konto zadatku wysokości 50 % wartości czarteru (płatna w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji).
  • Rezerwacja zostanie potwierdzona telefonicznie lub poprzez e-mail.
  • W przypadku nie wpłacenia pozostałej kwoty opłaty czarterowej, rezygnacji  lub nie stawienia się do przekazania jednostki w dniu rozpoczęcia czarteru, wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony a rezerwację uznaje się za anulowaną z przyczyn wynajmującego.
  • Przy czarterze bez sternika pobierana jest Kaucja na pokrycie ewentualnych strat w wysokości 2000 PLN i jest wpłacana gotówką na przystani przed rozpoczęciem rejsu, a rozliczana po jego zakończeniu.

czarteruj jacht